Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
NÁKLAD
AUTA
FOTOGALERIE
KONTAKT

Autodoprava / Auta


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina

Vozový park


O pøepravu Vašeho zboží se postarají následující vozidla:

Ford Connect obrázek
Ford Connect
 • Nosnost 700kg
 • Maximální rozmìry 1,8x1m
 • Sazba 9,5,-Kè / km bez DPH (minimálnì však 150,-Kè vè. DPH)
 • Náš Ford Connect je ideální pro pøevoz drobných vìcí. Funguje jako rozvoz obìdù v rámci námi nabízené služby stravování (disponuje chladící jednotkou). Naše divize Hutního materiálu jej využívá pøedevším pro pøevoz drobných výrobkù do zinkovny, èi závoz drobnìjšího hutního materiálu pøímo k zákazníku.
  Ford Connect + vozík
 • Nosnost 700kg
 • Maximálnì délka 6m
 • Sazba 18,-Kè / km bez DPH (minimálnì však 150,-Kè vè. DPH)
 • Náš Ford Connect disponuje tažným zaøízením, za které lze pøipojit náš vozík. Vozík je ideální pro pøevážení rozmìrnìjších nákladù a to pøedevším na poli hutního materiálu (bez problému lze dopravit 6m tyèe - a už jackly, èi roxory), poradí si také s pøepravou kari sítí rozmìrù 2x3m.
  Ford Connect + vozík obrázek
  Ford Transit skøíòová verze obrázek
  Ford Transit skøíòová verze
 • Nosnost 1.000kg
 • Maximální rozmìry 2x3m
 • Sazba 18,-Kè / km bez DPH (minimálnì však 150,-Kè vè. DPH)
 • Skøíòová verze oblíbeného Fordu Transit je ideálním prostøedkem pro pøepravu menší zakázky paletového zboží, èi zakázky tìžšího a drobnìjšího charakteru (do 2m délky a 1m šíøky). Upozoròujeme, že toto vozidlo není zcela ideální pro pøevoz kari sítí rozmìrù 2x3m - nastává velmi pracná nakládka a vykládka. Bez problému si poradíme i s nákladem podléhajícím ADR.
  Traktor Zetor + valník
 • Nosnost 8.000kg
 • Sazba 371,9,-Kè / mth bez DPH (minimálnì však 150,-Kè vè. DPH)
 • Náš traktor s valníkem velice rád pøeveze náklad tìžšího charakteru na kratší vzdálenosti.
  Traktor Zetor+valník obrázek
  Terénní DESTA DVHM 3522 TX obrázek
  Terénní DESTA DVHM 3522 TX
 • Nosnost 3.500kg
 • Maximální výška zdvihu 3,3m
 • Možnost jízdy po pozemních komunikací (disponuje SPZ, svìtly i blinkry)
 • Sazba 413,2,-Kè / mth bez DPH (minimálnì však 150,-Kè vè. DPH)
 • Chlouba naší divize Hutního materiálu DESTA v terénním provedením se nezalekne ani jízdy po poli. Krom nakládky v rámci naší divize Hutního materiálu je tato ještìrka využívána pro vykládku kamiónù v dojezdné vzdálenosti v okolí Rosovic. Bìžnì zajíždíme do Holšin, Suchodolu, Bukové èi Pièína.

  23 duben
  2019
  Autor: Filip Langer
  POČÍTADLO
  Celkem 453.041
  Měsíc 0
  Týden 0
  Dnes 0
  Online 0
  Z dùvodu které sekce Jste se k nám pøipojili?
  Exovýrobky.
  9%
  Hutní materiály.
  64%
  Autodoprava.
  0%
  Restaurace.
  27%
  Celkem zpracováno 11hlasy / ů.
  Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
  ikonka google plus