Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
NÁKLAD
AUTA
FOTOGALERIE
KONTAKT

Autodoprava / Náklad


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina

Váš náklad


Pøepravíme Vás náklad

Naše spoleènost disponuje celkem 5ti vozidly, kdy každé se hodí pro jiný typ nákladu (více o vozidlech v sekci Auta).

Zabezpeèíme pøepravu nákladu s následujícími parametry:

 • maximální hmotnost až 10tun
 • maximálnì délka nákladu až 12m
 • maximálnì až 18paletových míst
 • pøeprava nákladu spadající pod ADR
 • Upozoròujeme, že žádné z našich vozidel nedisponuje hydraulickou rukou. Z tohoto dùvodu je nutné nakládku / vykládku øešit individuálnì pøímo na místì nakládky / vykládky.

  Mezi naše nejèastìjší náklady patøí:

 • pøepravy paletového zboží (øádnì zabezpeèeného zákazníkem proti poškození za jízdy)
 • pøeprava hutního materiálu (spojené s naší divizí Hutního materiálu)
 • Objednávky pøepravy, vèetnì dotazù realizujte na následujících kontaktech:

 • pí. Ivana Rùžièková (737 239 505 / vyroba@kvartex.cz)
 • 20 září
  2017
  Autor: Filip Langer
  POČÍTADLO
  Celkem 453.041
  Měsíc 0
  Týden 0
  Dnes 0
  Online 0
  Jak Jste se o naší spoleènosti dozvìdìli?
  Díky internetu.
  50%
  Z reklamy.
  17%
  Doporuèení známého.
  33%
  Jinak.
  0%
  Celkem zpracováno 6hlasy / ů.
  Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
  ikonka google plus