Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
MY A KVALITA
KONTAKTY
VOLNÁ MÍSTA
O NÁS

Domů / My a kvalita


Politika jakosti firmy Kvartex


Společnost KVARTEX spol. s.r.o. jde za svým cílem, být stále co nejspolehlivějším dodavatelem kvalitních produktů pro Vás.

Ing. Zdeněk Langer
jednatel společnosti
Důraznost.
Klademe velký důraz na kontrolu jakosti v celém výrobním procesu. Provádíme vstupní kontrolu dodávaných surovin a materiálů a pravidelně hodnotíme všechny naše dodavatele.
Na vyráběných polotovarech a výrobcích se provádí mezioperační a výstupní kontroly. Výsledky těchto kontrol jsou evidovány a porovnávány se schválenými technickými a předacími podmínkami a slouží jako podklad pro vyhotovování atestů, které jsou, dle případných požadavků zákazníka, součástí našich dodávek.
Výrobky s odpovídajícími parametry jsou uvolněny k expedici, kde jsou jednoznačně identifikovány a baleny.

Hlavní zásady společnosti Kvartex.
Usilovat kvalitními výrobky o zákazníka stávajícího i budoucího.V kvalitě našich výrobků odrážet požadavky zákazníka a trhu.Neustále zvyšovat náročnost na dodavatele a spolehlivé dodavatele zvýhodňovat.
Poskytnutím vhodného a odpovídajícího pracovního prostředí, pracovních nástrojů a motivací pracovníků podporovat produkci kvalitních výrobků.Zodpovědným přístupem všech pracovníků společnosti Kvartex spol. s r.o., dosáhnout stabilně kvalitní výrobu a tím i zaručit a udržet konkurenceschopnost našich výrobků.Vzděláváním a působením na vědomí příslušnosti k pracovnímu kolektivu podporovat spoluzodpovědnost za vysokou kvalitu našich výrobků.
Plněním stanovených cílů a jejich průběžným vyhodnocováním směřovat k neustálému zlepšování výkonnosti procesů.

Politika kvality.
Na základě ustanovení normy ČSN EN ISO 9001:2015 firma Kvartex spol. s r.o. vyhlašuje následující politiku kvality

20 září
2017
Autor: Filip Langer
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus