Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
MY A KVALITA
KONTAKTY
VOLNÁ MÍSTA
O NÁS

Domů / Úvod


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina
Antispammová ochrana (prosím uveďte součet těchto dvou čísel 16 a 10):
1_0001.jpg

Vítejte na našich stránkách


Záruka vysoké kvality našich výrobkù.
Podle požadavkù odbìratelù vyrábíme jedno i dvou vrstvé desky rùzných rozmìrù. Na základì požadavkù jsme schopni vyrábìt tvarovky i odlišných tvarù.

17 březen
2016
Autor: Filip Langer

Jsme jedinou èeskou firmou v tomto oboru


Naším krédem je spokojenost zákazníka.
Od roku 1997 se naše firma vypracovala mezi významné dodavatele exotermických pøípravkù èeských hutnickometalurgických podnikù a bìhem dalších let pro nìkteré výhradním dodavatelem. Jsme držiteli certifikátu jakosti dle ÈSN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015.

06 červen
2023
Autor: Filip Langer

Vyresetování anket


Ankety jsou na nule
Vážení návštìvníci, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o vyresetování hlasù u anket z dùvodu spouštìní tìchto anket roboty internetových vyhledávaèù.

Po kliknutí na hlas pro anketu je nyní novì spuštìna antispammová kontrola, díky které již roboti nebudou moci pøidávat hlas pøi prohledávání stránek.

Vìøíme, že tato zmìna pøispìje k relevantnosti hlasù.


Krásný zbytek víkendu

Filip Langer
webmaster

15 duben
2017
Autor: Filip Langer

Zrychlení webu


Zrychlili jsme pro Vás náš web
Naši pracovníci upravili skripty webu tak, aby se zkrátila doba naèítání jednotlivých stránek.
Filip Langer webmaster

29 červen
2017
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Jak Jste se o naší spoleènosti dozvìdìli?
Díky internetu.
50%
Z reklamy.
17%
Doporuèení známého.
33%
Jinak.
0%
Celkem zpracováno 6hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus