Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
KATALOG
ZAK. PRÁCE
FOTOGALERIE
KONTAKT

Hutní materiál / Úvod


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina

Hutní materiál


Z historie...

Poèátkem roku 2000 zaèala naše spoleènost obchodovat s hutním materiálem a zároveò vybavila své dílny výrobními zaøízení pro kovoobrábìní.

19 květen
2016
Autor: Filip Langer

Katalog


Hutní online katalog náhled Online katalog
Hutního materiálu
Online katalog
Náš nový online katalog je tu, aby Vám usnadnil a urychlil výbìr požadovaného materiálu.
Naši pracovníci tento katalog pravidelnì aktualizují a proto zde naleznete aktuální informace pøímo z našeho skladu.
Myslíme na Vaše pohodlí a proto je možné si celý katalog pohodlnì, pomocí pár kliknutí, stáhnout ve formátu Microsoft Word (.doc), èi Libre/Open Office (.odt). V tomto pøípadì ovšem je nutné brát na vìdomí, že tento katalog mùže být za pár dní již cenovì zavádìjící. Z tohoto dùvodu Vám dáváme možnost stáhnout si katalog pro daný mìsíc, èi si nechat vygenerovat katalog s aktuálními informacemi pro daný den.

    Specifikace
  • Jednoduchost, struènost a pøehlednost
  • Obsahuje kompletní sortiment z oblasti Hutního materiálu
  • Zobrazení celkem ve 3 formátech (.html ,.doc ,.odt)
  • Aktuálnost skladových zásob
  • Obsahuje nápovìdu

14 červen
2016
Autor: Filip Langer

Zasílání dopravcem


Možné zaslání menších balíkù externím dopravcem
Vážení zákazníci,
stále více z vás nás oslovují s dotazem, zda-li je možné zaslat menší balíèky (a už hutního materiálu, èi ostatního sortimentu) pomocí externích dopravcù (Èeské pošty a sbìrných služeb).

Tato možnost zde samozøejmì je, pouze je tøeba splnit náležitosti, které tito pøepravci požadují (jako maximální rozmìry balíku, èi maximální hmotnost balíku).

Zboží takto zasílané zasíláme ovšem výhradnì na dobírku, èi po platbì dopøedu.

Pøípadné dotazy, èi objednávky zasílejte prosím na e-mail langer@kvartex.cz

Dìkujeme za váš zájem o naše služby

Filip Langer
obchodní zástupce

10 říjen
2016
Autor: Filip Langer

Zmìna pracovní doby


Nová pracovní doba
Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás touto cestou informovat o zmìnì pracovní doby našeho støediska Hutního materiálu od 1.3.2018 a to následovnì:
Po-Pá 08:00 - 13:00
So, Ne ZAVØENO

Zároveò mi dovolte se s Vámi touto cestou rozlouèit, jelikož od 1.3.2018 nastupuji na jinou pracovní pozici.
Velice vám dìkuji za vìrnost, kterou jste projevovali naší spoleènosti a doufám, že i nadále budete využívat našich služeb.

Filip Langer
odpovìdný vedoucí

26 únor
2018
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Z dùvodu které sekce Jste se k nám pøipojili?
Exovýrobky.
9%
Hutní materiály.
64%
Autodoprava.
0%
Restaurace.
27%
Celkem zpracováno 11hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus