Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
KATALOG
ZAK. PRÁCE
FOTOGALERIE
KONTAKT

Hutní materiál / Zak. práce


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina

Zakázkové práce


Zakázkové sváøeèské / zámeènické práce
Naše divize Hutního materiálu se nezabývá pouze prodejem hutního materiálu, ale poskytuje také služby v oblasti drobných sváøeèských / zámeènických prací.

  Mezi námi vyrábìné výrobky patøí napøíklad:
 • Garážová vrata dvoukøídlá
 • Posuvné brány (bez pohonu)
 • Vrata dvoukøídlá s brankou
 • Zateplené dveøe
 • Regály rùzných rozmìrù
 • Zábradlí
 • Rošty k topeništi
 • Møíže
  To není vše, dále jsme schopni vyhotovit:
 • tømínky pro stavební úèely
 • ohýbané pásoviny do tl. 5mm
 • "psaníèka" pro plechy na vrata
  V neposlední øadì jsme schopni zabezpeèit:
 • autodopravu (viz naše sekce "AUTODOPRAVA"
 • drobné soustružnické / obrábìèské práce
 • výpalky z plechù
 • vykládku pomocí DVHM (ještìrky)
 • zapùjèení pásového dopravníku
 • ostøení spirálových vrtákù od prùmìru 4mm
 • ostøení øetìzù motorových pil
 • zinkování Vašeho výrobku
Pøikládáme fotografie námi vyrobených výrobkù.

16 červen
2016
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Jste spokojeni s novou verzí webu?
Rozhodnì cesta kupøedu.
0%
Nevšiml/a jsem si zmìny.
0%
Stará verze byla lepší.
0%
Celkem zpracováno 0hlasy / ů.
Fotogalerii na našem webu pohání jQuery a Galleria.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus