Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
JÍDELNÍČEK
BROUŠ. PIL. ŘET.
BROUŠ. VRTÁKŮ
PRAC. PŘÍL.

Ostatní služby / Úvod


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina

Ostatní služby


Snažíme se vyjít vstøíc
Naše firma se snaží poskytnout svým zamìstnancùm nespoèet služeb, které vedou k vìtšímu pohodlí zamìstnancù. Pøíkladem je možnost stravování pøímo v našem areálu.

20 září
2017
Autor: Filip Langer

Broušení a oprava pilových øetìzù


Naše firma nabízí zcela novou možnost broušení a oprav pilových øetìzù
Pøícházíme s novinkou v podobì možnosti broušení a oprav pilových øetìzù.
Cena broušení pilového øetìzu je 45,- Kè
Cena opravy pilového øetìzu je dle dohody. Bližší informace lze získat na telefonním èísle 737 239 505.

20 květen
2016
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Jak Jste se o naší spoleènosti dozvìdìli?
Díky internetu.
50%
Z reklamy.
17%
Doporuèení známého.
33%
Jinak.
0%
Celkem zpracováno 6hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus