Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
JÍD. A NÁP. L.
SPOLEČ. AKCE
FOTOGALERIE
KONTAKT

Restaurace / Úvod


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina

Restaurace U Kaplièky


Dovolujeme si Vás pøivítat na stránkách restaurace spoleènosti Kvartex spol. s r.o..
Restaurace U Kaplièky

Pùvodnì se restaurace, èi spíše pivnice, bìhem uplynulých cca 5ti let promìnila ve smluvního partnera Plzeòského Prazdroje a.s. majícího na èepu kompletní sortiment z Plznì.

20 květen
2016
Autor: Filip Langer

Ukonèení provozu


Provoz restaurace ukonèen
Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás touto cestou informovat o ukonèení provozu naší Restaurace (Stará Hu).

Objekt je nyní nabízen k prodeji.

Dìkujeme za pochopení

Filip Langer

12 říjen
2016
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Z dùvodu které sekce Jste se k nám pøipojili?
Exovýrobky.
9%
Hutní materiály.
64%
Autodoprava.
0%
Restaurace.
27%
Celkem zpracováno 11hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus